linkedin Telefoon   Email adres

  • Slider 1

MVO - Beleid

Nadenken over nu én later.

MVO Beleid

Wij geloven erin dat ondernemingen, hoe groot of hoe klein ook, een bepaalde maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen. Aan de andere kant vinden wij dat een ieder voor zichzelf moet bepalen hoe hier vorm aan wordt gegeven. Wij doen dat op de volgende manier:

  • Afspraken worden zoveel mogelijk gecombineerd om brandstof en daarmee luchtvervuiling te besparen.
  • Wij laten de auto graag staan. Woont u in de directe omgeving, dan moet u er dan ook niet vreemd van op kijken als wij u op de fiets komen bezoeken.
  • Wij doen zoveel mogelijk digitaal. Papieren dossiers worden alleen aangehouden als het niet anders kan. En als het dan moet drukken wij uiteraard dubbelzijdig af.
  • Wij zetten ons in voor de gemeenschap. Wij vinden het belangrijk dat een ieder toegang heeft tot specialistische informatie over pensioenen. Daarom zullen wij bijeenkomsten organiseren waarbij men kosteloos of tegen een beperkte bijdrage informatie kan inwinnen. Houdt u hiervoor de agenda in de gaten.

Pensioenadviesbureau Noord Holland is een jonge onderneming die hopelijk nog veel gaat groeien. Naar mate onze onderneming groeit zullen wij hierop het MVO beleid afstemmen.