linkedin Telefoon   Email adres

  • Slider 1

Privé Pensioen

Vermogen opbouwen voor de mooie momenten van later.

Prive Pensioen

Bent u ZZP’er, oftewel Zelfstandige Zonder Pensioen? U kunt zich afvragen of dat zo verstandig is. Als zelfstandige maakt u veel uren, werkt hard, maar aan het eind van de rit houdt u niets over. Ach ja, een AOW uitkering, maar daar moet u niet van willen leven.

Speciaal voor mensen die geen -of te kort- pensioen opbouwen bij een werkgever is er het Privé Pensioen. Het Privé Pensioen is een opbouwende Lijfrente. Dat wil zeggen dat de premie aftrekbaar is van de belasting en de te zijner tijd uitkering belast is.

Door veranderende wet- en regelgeving kunnen de kosten voor een advies echter een drempel zijn om toch aan de slag te gaan. Daarom kunt u bij Pensioenadviesbureau Noord Holland voor uw Privé Pensioen advies kiezen uit drie service levels:

  • Full service
  • Light service
  • Light service digitaal

Onder de knop downloads treft u onze dienstverleningsdocumenten, Tarieven en Services en voorwaarden aan. Hierin wordt uitgebreid stil gestaan bij de diverse servicelevels.

Binnen de beide Light service levels maken wij geen individuele marktvergelijking maar vergelijken wij de markt periodiek en kiezen hier één aanbieder met een product uit welke volgens ons de beste voorwaarden biedt. Hiervoor doen wij dan een voorstel.

Omdat wij van mening zijn dat een Privé pensioen wel altijd bij u moet passen hebben wij ervoor gekozen twee soorten producten te selecteren. Een van deze producten is altijd op basis van sparen en de ander op basis van beleggen.

De twee geselecteerde producten zijn op dit moment:

  • Sparen: Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening
  • Beleggen: Aegon Lijfrente Beleggen