linkedin Telefoon   Email adres

  • Slider 1

Begeeft ú zich op glad ijs?

Of haalt u dé specialist erbij?

Samenwerking met advocaten

Bent u advocaat met een ondernemings- of arbeidsrechtelijke praktijk dan is pensioen per definitie een interessant onderwerp. De juridische complexiteit van pensioenen is vaak onderbelicht gebleven terwijl de wet- en regelgeving over pensioenen de afgelopen jaren sterk is gewijzigd.

De wijzigingen in de wet- en regelgeving zijn vaak door verzekeraars commercieel ingevuld waardoor onvoldoende aandacht is geweest voor de verhoudingen tussen de werkgever en werknemers. Hierdoor is met pensioen altijd wel wat aan de hand.

Binnen de arbeidsrechtelijke praktijk biedt dit, bijvoorbeeld in ontslagzaken, mogelijkheden voor de werknemer. Uit jurisprudentie blijkt dat bij veel wijzigingen van de pensioenregeling de werknemer niet betrokken is geweest, dit terwijl uit deze zelfde jurisprudentie blijkt dat de werknemer ondubbelzinnig in dient te stemmen met een wijziging. Is deze instemming niet verkregen, of op grond van onvolledige of onjuiste informatie verkregen, dan kan de werknemer met succes nakoming van oude rechten vorderen.

Voorgenoemde problematiek is maar een van tot de verbeelding sprekende voorbeelden. Binnen de ondernemingsrechtelijke praktijk is dit interessant uit het oogpunt van risicomanagement. Of stelt u zich eens voor dat u een dergelijk probleem aantreft in de due dilligence bij een overname.

De adviseurs van Pensioenadviesbureau Noord Holland zijn er op getraind dergelijke risico’s te herkennen en kunnen hier, indien nodig, ook een prijskaartje aan hangen. Weten hoe u deze expertise in huis haalt, neem dan snel contact op.