ZZP’ers in de Tweede Pijler?

ZZP’ers in de Tweede Pijler?

De pensioenonderhandelingen zijn in volle gang. Het is goed om te zien dat ook de ZZP'ers de aandacht krijgen die ze verdienen. De overheid stelt nu namelijk voor om de ZZP'ers toegang te geven tot de tweede pijler. Het grote voordeel van de tweede pijler ten opzichte van derde (lijfrente etc.) is dat de nabestaandenpensioenen eenvoudiger te regelen zijn. Er is echter al een grote groep ondernemers die al wél gebruik kunnen maken van de tweede pijler, dit zijn de DGA's. Maar ook zij maken maar mondjesmaat gebruik van de mogelijkheden in de tweede pijler. Dit zal deels te maken hebben met het Pensioen in Eigen Beheer wat kortgeleden werd afgeschaft, maar ik geloof ook zeker dat het te maken heeft met de Wet Medische Keuringen. Heb je een "vlekje",…
Lees meer
Een nieuw pensioenstelsel, moeten we daar blij mee zijn?

Een nieuw pensioenstelsel, moeten we daar blij mee zijn?

De afgelopen weken staan de kranten er vol van. Er is nog steeds geen nieuw pensioenstelsel, ondanks dat dit in het de twee meest recente regeerakkoorden wel was opgenomen. Diverse partijen roepen op tot actie (zie: PensioenPro "FNV bereidt zich voor op breuk in onderhandelingen pensioencontract" dd. 01-11-2018). Maar willen we wel een nieuw pensioenstelsel? Iedereen ondervind hinder Het is een feit; iedereen ondervind "hinder" van het huidige stelsel. De ouderen (vragers) worden gekort op hun pensioen, de jongeren (opbouwers) moeten meer betalen en ook nog eens steeds langer. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de rekenrente die op dit moment historisch laag is. Dit is goed voor de hypotheken, maar slecht voor de pensioenen. De vraag naar een hogere rekenrente wordt steeds vaker gehoord. Maar is dat wel…
Lees meer
Wat zou jij doen met 1,3 biljoen?

Wat zou jij doen met 1,3 biljoen?

  [embed]https://www.youtube.com/watch?v=mWe3R5-6KnQ[/embed] Jongeren hebben niet zoveel op met pensioen. Toch is dat niet handig. Nu al nadenken over je pensioen is belangrijk. NOS op 3 geeft een aardige kijk in hoe pensioenfondsen werken en waarom het belangrijk is om als jongere je hier juist druk over te maken. Let wel op, pensioenfondsen dus, niet pensioenverzekeraars. Daar is de situatie wezenlijk anders, daar spaart iedereen in feite al in individuele potjes.
Lees meer
Nieuw: het “BPF Expertisecentrum”

Nieuw: het “BPF Expertisecentrum”

Met trots presenteert Pensioenadviesbureau Noord Holland, in samenwerking met Bij Bouma Advies en Haga Pensioenrecht, het BPF Expertisecentrum. Als het gaat om de werkingssfeer van Bedrijfstakpensioenfondsen (BPF) kan men met recht spreken over een bijzondere juridische problematiek met enorme financiële alsook arbeidsrechtelijke consequenties. Een en ander geldt zowel voor bedrijfstakpensioenfondsen die het principe van ‘Geen Premie, Wel Recht’ kennen als voor ondernemingen die met terugwerkende kracht tegen een pensioenpremieschuld kunnen aanlopen. Zelfs voor werkgevers die al een pensioenregeling hebben lopen bij een verzekeringsmaatschappij. Daarnaast lopen pensioenadviseurs, pensioenverzekeraars en accountants het risico aangesproken te worden op hun zorgplicht wanneer blijkt dat een werkgever onterecht niet is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Deze problematiek speelt momenteel in veel branches/bedrijfstakken. Juridische procedures duren lang en zijn kostbaar. Het is een langdurig proces voordat het…
Lees meer