Álle pensioenen gaan omlaag!

Álle pensioenen gaan omlaag!

Laatste nieuws
En dat heeft dan nog niet eens te maken met kortingen! Vanaf 2019 zijn pensioenuitvoerders namelijk verplicht op een andere manier de verwachte pensioenen de communiceren. Een aantal wijzigingen zijn dat er gebruik moet worden gemaakt van de navigatiemetafoor, er gewerkt moet worden een uniforme rekenmethodiek en dat het getoonde pensioen een reëel pensioen moet zijn. Met name in dit laatste zit 'm de pijn. Een pensioen wat je nu namelijk ontvangt is over 20 jaar verhoudingsgewijs veel minder waard. Gaat men op deze manier de pensioenen weer geven, dan is dat voer voor lastige vragen!Lastige vragen voorkomen? Organiseer dan eens een pensioenupdate! Er is immers de laatste tijd veel te doen rondom pensioen en veel werknemers zien door de bomen het bos niet niet meer. Naast de uniforme reken…
Lees meer
Blog: Onderhandelingen pensioenakkoord worden hervat

Blog: Onderhandelingen pensioenakkoord worden hervat

Laatste nieuws
Zo bericht PensioenPro vandaag ( https://pensioenpro.nl/pensioenpro/30032925/onderhandelingen-pensioenakkoord-worden-hervat?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=pp-dagelijks&utm_medium=email&utm_content=20190531 ). Fantastisch nieuws natuurlijk, pensioen is immers een bijzonder belangrijk onderwerp dat voor veel mensen in de toekomst een belangrijke bron van inkomsten is. Bovendien hebben de onderhandelingen en dan met name het ontbreken daaraan een verlammend effect op de markt van pensioenadvies. Lang of breed gesproken, als pensioenadviseur blijf ik natuurlijk ook graag mijn boterham verdienen. Maar of we nu echt blij moeten zijn met het feit dat de vakbonden weer aan tafel zitten bij de minister vind ik een vraag waard. Ik vraag mij namelijk hardop af in hoeverre vakbonden nog relevant zijn voor de pensioendiscussie. Uiteraard behartigen zij de belangen van een grote groep werknemers, maar het zou mij niet verbazen als de groep werknemers die niet vertegenwoordigd wordt even zo…
Lees meer
ZZP’ers in de Tweede Pijler?

ZZP’ers in de Tweede Pijler?

Laatste nieuws
De pensioenonderhandelingen zijn in volle gang. Het is goed om te zien dat ook de ZZP'ers de aandacht krijgen die ze verdienen. De overheid stelt nu namelijk voor om de ZZP'ers toegang te geven tot de tweede pijler. Het grote voordeel van de tweede pijler ten opzichte van derde (lijfrente etc.) is dat de nabestaandenpensioenen eenvoudiger te regelen zijn. Er is echter al een grote groep ondernemers die al wél gebruik kunnen maken van de tweede pijler, dit zijn de DGA's. Maar ook zij maken maar mondjesmaat gebruik van de mogelijkheden in de tweede pijler. Dit zal deels te maken hebben met het Pensioen in Eigen Beheer wat kortgeleden werd afgeschaft, maar ik geloof ook zeker dat het te maken heeft met de Wet Medische Keuringen. Heb je een "vlekje",…
Lees meer
Een nieuw pensioenstelsel, moeten we daar blij mee zijn?

Een nieuw pensioenstelsel, moeten we daar blij mee zijn?

Laatste nieuws
De afgelopen weken staan de kranten er vol van. Er is nog steeds geen nieuw pensioenstelsel, ondanks dat dit in het de twee meest recente regeerakkoorden wel was opgenomen. Diverse partijen roepen op tot actie (zie: PensioenPro "FNV bereidt zich voor op breuk in onderhandelingen pensioencontract" dd. 01-11-2018). Maar willen we wel een nieuw pensioenstelsel? Iedereen ondervind hinder Het is een feit; iedereen ondervind "hinder" van het huidige stelsel. De ouderen (vragers) worden gekort op hun pensioen, de jongeren (opbouwers) moeten meer betalen en ook nog eens steeds langer. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de rekenrente die op dit moment historisch laag is. Dit is goed voor de hypotheken, maar slecht voor de pensioenen. De vraag naar een hogere rekenrente wordt steeds vaker gehoord. Maar is dat wel…
Lees meer
Wat zou jij doen met 1,3 biljoen?

Wat zou jij doen met 1,3 biljoen?

Laatste nieuws
  [embed]https://www.youtube.com/watch?v=mWe3R5-6KnQ[/embed] Jongeren hebben niet zoveel op met pensioen. Toch is dat niet handig. Nu al nadenken over je pensioen is belangrijk. NOS op 3 geeft een aardige kijk in hoe pensioenfondsen werken en waarom het belangrijk is om als jongere je hier juist druk over te maken. Let wel op, pensioenfondsen dus, niet pensioenverzekeraars. Daar is de situatie wezenlijk anders, daar spaart iedereen in feite al in individuele potjes.
Lees meer
Nieuw: het “BPF Expertisecentrum”

Nieuw: het “BPF Expertisecentrum”

Laatste nieuws
Met trots presenteert Pensioenadviesbureau Noord Holland, in samenwerking met Bij Bouma Advies en Haga Pensioenrecht, het BPF Expertisecentrum. Als het gaat om de werkingssfeer van Bedrijfstakpensioenfondsen (BPF) kan men met recht spreken over een bijzondere juridische problematiek met enorme financiële alsook arbeidsrechtelijke consequenties. Een en ander geldt zowel voor bedrijfstakpensioenfondsen die het principe van ‘Geen Premie, Wel Recht’ kennen als voor ondernemingen die met terugwerkende kracht tegen een pensioenpremieschuld kunnen aanlopen. Zelfs voor werkgevers die al een pensioenregeling hebben lopen bij een verzekeringsmaatschappij. Daarnaast lopen pensioenadviseurs, pensioenverzekeraars en accountants het risico aangesproken te worden op hun zorgplicht wanneer blijkt dat een werkgever onterecht niet is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Deze problematiek speelt momenteel in veel branches/bedrijfstakken. Juridische procedures duren lang en zijn kostbaar. Het is een langdurig proces voordat het…
Lees meer
Pensioenadviesbureau Noord Holland ontwikkelt zich verder als BPF-specialist

Pensioenadviesbureau Noord Holland ontwikkelt zich verder als BPF-specialist

Laatste nieuws
Het onderzoek naar de werking van een CAO of Bedrijfstakpensioenfonds (BPF) op een onderneming blijft voor veel adviseurs een lastig onderwerp. Dit is niet heel vreemd, de materie hieromtrent is vaak complex en ondoorzichtig. Dit maakt het onderzoek naar de werking van CAO en BPF een dankbaar specialisme waar Pensioenadviesbureau Noord Holland steeds verder in groeit. In 2016 is begonnen met een project waarbij wij betrokken zijn bij het screenen van grofweg 8.800 dossiers. Nu ruim een jaar later zijn de meeste van deze dossiers gescreend. Voor een enkeling geldt dat zij naar alle waarschijnlijkheid over zullen moeten naar een BPF. Door onze goede netwerken zijn wij in staat de overgang zo soepel mogelijk te maken. Onder andere werken wij hierin samen met de diverse pensioenfondsbesturen. Ons specialisme is in…
Lees meer
BPF-Struikelblokken

BPF-Struikelblokken

Laatste nieuws
Oktober was voor ons een ongelooflijk leuke maand. Op uitnodiging van de Onderlinge 's-Gravenhage gaven wij 5 workshops over BPF-struikelblokken en de 6e volgt morgenochtend in Amsterdam. BPF staat voor Bedrijfstakpensioenfonds. Belangrijk onderdeel van de workshops waren enkele casussen waaruit bleek dat een uitglijer met een BPF al snel is gemaakt. Uit de reacties uit de zaal maakten wij op dat veel pensioenadviseurs zich hierin herkennen. Met name de casussen waaruit bleek dat een hoofdzakelijkheidscriterium niet altijd van toepassing is, maakten veel los. Het onderzoek of een bedrijf zich zou moeten aansluiten is, ingegeven door de complexiteit, een dankbaar onderwerp om je in te specialiseren. En dat is wat wij dan ook precies doen! In samenwerking met Nederlands Pensioenbureau uit Dordrecht bieden we in het NPB Noord-Holland de mogelijkheid om…
Lees meer
Interessante uitspraak Hof Den Bosch

Interessante uitspraak Hof Den Bosch

Laatste nieuws
Op 7 november jongstleden heeft het Hof in Den Bosch een interessante uitspraak gedaan inzake de werking van bedrijfstakpensioenfondsen en de verplichte aansluiting hierbij. Deze zaak draaide erom of de ondernemer in kwestie moest aansluiten bij het BPF Vervoer of de StiPP. Uit de beide verplichtstellingen werd niet duidelijk bij welke van de twee de onderneming zich moest aanmelden doordat in de samenloopbepaling niet was vastgelegd aan welk criterium moest worden getoetst. De rechter heeft zich in deze op het standunt gesteld dat door het hiaat in de veplichtstellingsbeschikking onduidelijk is waar de werkgever zich moet aanmelden. Dit zorgt voor strijdigheid met de rechtszekerheid en het legaliteitsbeginsel. Tot voor kort werd voor dergelijke kwesties veelal de CAO-norm toegepast. Hiermee wordt bedoeld dat aan de bepaling van het verplichtingsbesluit een uitleg naar objectieve…
Lees meer