Collectief Nabestaandenpensioen

Het collectief nabestaandenpensioen wordt veelal gebruikt als voorloper op een volwaardige collectieve pensioenregeling. Vooral voor jonge ondernemingen met een dito werknemersgroep is een volwaardige regeling vaak kostbaar en bovendien voor de werknemersgroep een “ver van hun bed show”.

Hoewel tegen het laatste argument vele tegenargumenten zijn in te brengen, is het een fenomeen waar veel werkgevers mee te maken krijgen. Een show die wat dichter bij het bed staat is de partner. Want stel dat de jonge werknemer, die net samen met zijn partner een huis heeft gekocht en/of kinderen heeft gekregen, komt te overlijden? De hypotheek is vaak (deels) afgedekt, maar toch zijn de financiële gevolgen niet te overzien.

Dit deel van het pensioen kunt u ook apart regelen met het collectieve nabestaandenpensioen. 

Neem snel contact op voor meer informatie.