Laatste nieuws

Home / Laatste nieuws
Nieuw: het “BPF Expertisecentrum”

Nieuw: het “BPF Expertisecentrum”

Met trots presenteert Pensioenadviesbureau Noord Holland, in samenwerking met Bij Bouma Advies en Haga Pensioenrecht, het BPF Expertisecentrum. Als het gaat om de werkingssfeer van Bedrijfstakpensioenfondsen (BPF) kan men met recht spreken over een bijzondere juridische problematiek met enorme financiële alsook arbeidsrechtelijke consequenties. Een en ander geldt zowel voor bedrijfstakpensioenfondsen die het principe van ‘Geen Premie, Wel Recht’ kennen als voor ondernemingen die met terugwerkende kracht tegen een pensioenpremieschuld kunnen aanlopen. Zelfs voor werkgevers die al een pensioenregeling hebben lopen bij een verzekeringsmaatschappij. Daarnaast lopen pensioenadviseurs, pensioenverzekeraars en accountants het risico aangesproken te worden op hun zorgplicht wanneer blijkt dat een werkgever onterecht niet is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Deze problematiek speelt momenteel in veel branches/bedrijfstakken. Juridische procedures duren lang en zijn kostbaar. Het is een langdurig proces voordat het…
Lees meer
Pensioenadviesbureau Noord Holland ontwikkelt zich verder als BPF-specialist

Pensioenadviesbureau Noord Holland ontwikkelt zich verder als BPF-specialist

Het onderzoek naar de werking van een CAO of Bedrijfstakpensioenfonds (BPF) op een onderneming blijft voor veel adviseurs een lastig onderwerp. Dit is niet heel vreemd, de materie hieromtrent is vaak complex en ondoorzichtig. Dit maakt het onderzoek naar de werking van CAO en BPF een dankbaar specialisme waar Pensioenadviesbureau Noord Holland steeds verder in groeit. In 2016 is begonnen met een project waarbij wij betrokken zijn bij het screenen van grofweg 8.800 dossiers. Nu ruim een jaar later zijn de meeste van deze dossiers gescreend. Voor een enkeling geldt dat zij naar alle waarschijnlijkheid over zullen moeten naar een BPF. Door onze goede netwerken zijn wij in staat de overgang zo soepel mogelijk te maken. Onder andere werken wij hierin samen met de diverse pensioenfondsbesturen. Ons specialisme is in…
Lees meer
BPF-Struikelblokken

BPF-Struikelblokken

Oktober was voor ons een ongelooflijk leuke maand. Op uitnodiging van de Onderlinge 's-Gravenhage gaven wij 5 workshops over BPF-struikelblokken en de 6e volgt morgenochtend in Amsterdam. BPF staat voor Bedrijfstakpensioenfonds. Belangrijk onderdeel van de workshops waren enkele casussen waaruit bleek dat een uitglijer met een BPF al snel is gemaakt. Uit de reacties uit de zaal maakten wij op dat veel pensioenadviseurs zich hierin herkennen. Met name de casussen waaruit bleek dat een hoofdzakelijkheidscriterium niet altijd van toepassing is, maakten veel los. Het onderzoek of een bedrijf zich zou moeten aansluiten is, ingegeven door de complexiteit, een dankbaar onderwerp om je in te specialiseren. En dat is wat wij dan ook precies doen! In samenwerking met Nederlands Pensioenbureau uit Dordrecht bieden we in het NPB Noord-Holland de mogelijkheid om…
Lees meer
Interessante uitspraak Hof Den Bosch

Interessante uitspraak Hof Den Bosch

Op 7 november jongstleden heeft het Hof in Den Bosch een interessante uitspraak gedaan inzake de werking van bedrijfstakpensioenfondsen en de verplichte aansluiting hierbij. Deze zaak draaide erom of de ondernemer in kwestie moest aansluiten bij het BPF Vervoer of de StiPP. Uit de beide verplichtstellingen werd niet duidelijk bij welke van de twee de onderneming zich moest aanmelden doordat in de samenloopbepaling niet was vastgelegd aan welk criterium moest worden getoetst. De rechter heeft zich in deze op het standunt gesteld dat door het hiaat in de veplichtstellingsbeschikking onduidelijk is waar de werkgever zich moet aanmelden. Dit zorgt voor strijdigheid met de rechtszekerheid en het legaliteitsbeginsel. Tot voor kort werd voor dergelijke kwesties veelal de CAO-norm toegepast. Hiermee wordt bedoeld dat aan de bepaling van het verplichtingsbesluit een uitleg naar objectieve…
Lees meer