Blog: Onderhandelingen pensioenakkoord worden hervat

Zo bericht PensioenPro vandaag ( https://pensioenpro.nl/pensioenpro/30032925/onderhandelingen-pensioenakkoord-worden-hervat?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=pp-dagelijks&utm_medium=email&utm_content=20190531 ). Fantastisch nieuws natuurlijk, pensioen is immers een bijzonder belangrijk onderwerp dat voor veel mensen in de toekomst een belangrijke bron van inkomsten is. Bovendien hebben de onderhandelingen en dan met name het ontbreken daaraan een verlammend effect op de markt van pensioenadvies. Lang of breed gesproken, als pensioenadviseur blijf ik natuurlijk ook graag mijn boterham verdienen.

Maar of we nu echt blij moeten zijn met het feit dat de vakbonden weer aan tafel zitten bij de minister vind ik een vraag waard. Ik vraag mij namelijk hardop af in hoeverre vakbonden nog relevant zijn voor de pensioendiscussie. Uiteraard behartigen zij de belangen van een grote groep werknemers, maar het zou mij niet verbazen als de groep werknemers die niet vertegenwoordigd wordt even zo groot is. Bovendien ligt de gemiddelde leeftijd van vakbondsleden hoog waardoor ik mij nog sterker afvraag of de belangen van de gemiddelde werknemer daadwerkelijk worden behartigd.

Deze vraag komt bij mij op omdat het mij telkens opvalt dat de vakbonden de rekening lijken te willen neerleggen bij de jongere generaties. Laten we namelijk niet vergeten dat de gehanteerde rekenrente en dito gevolgen bij onderdekking zijn bedoeld om er voor te zorgen dat komende generaties óók van een welverdiend pensioen kunnen genieten. Dit geldt hetzelfde voor het bevriezen van de AOW. Hoe sympathiek ook, de stijging van AOW-leeftijd is er voor bedoeld om de AOW betaalbaar te houden. Mensen lijken te vergeten dat de AOW een omslagstelsel betreft. Wordt deze in de toekomst afgeschaft omdat deze onbetaalbaar is geworden, dan staan toekomstige generaties met lege handen.

Aan de andere kant verbaas ik mij met toenemende mate de stilte vanuit de jongere generaties. Zij lijken niet te beseffen wat het nieuwe pensioenakkoord kan gaan betekenen voor hún pensioen. Een gevaarlijke ontwikkeling, de toekomst van het pensioenstelsel is nu eenmaal afhankelijk van de participatie van jongere werknemers. Verlies je de jongere generaties bij het samenstellen van een nieuw pensioenstelsel dan zou dit stelsel naar mijn mening nogal eens weinig toekomstbestendig kunnen zijn.

Hoe dan ook, stilstand is achteruitgang. Ik wens alle partijen veel wijsheid en voor nu een prettig weekend.

R. Wognum