Nieuw: het “BPF Expertisecentrum”

Met trots presenteert Pensioenadviesbureau Noord Holland, in samenwerking met Bij Bouma Advies en Haga Pensioenrecht, het BPF Expertisecentrum.

Als het gaat om de werkingssfeer van Bedrijfstakpensioenfondsen (BPF) kan men met recht spreken over een bijzondere juridische problematiek met enorme financiële alsook arbeidsrechtelijke consequenties. Een en ander geldt zowel voor bedrijfstakpensioenfondsen die het principe van ‘Geen Premie, Wel Recht’ kennen als voor ondernemingen die met terugwerkende kracht tegen een pensioenpremieschuld kunnen aanlopen. Zelfs voor werkgevers die al een pensioenregeling hebben lopen bij een verzekeringsmaatschappij. Daarnaast lopen pensioenadviseurs, pensioenverzekeraars en accountants het risico aangesproken te worden op hun zorgplicht wanneer blijkt dat een werkgever onterecht niet is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds.

Deze problematiek speelt momenteel in veel branches/bedrijfstakken. Juridische procedures duren lang en zijn kostbaar. Het is een langdurig proces voordat het bedrijfstakpensioenfonds en de onderneming zekerheid hebben of een verplichte aansluiting al dan niet terecht is. Uit de praktijk van het BPF Expertisecentrum blijkt dat voorlichting geven, transparant zijn en verbinding leggen tussen partijen tijd, kosten en frustraties bespaart.

Het BPF Expertisecentrum vormt de verbinding tussen alle betrokken partijen en geeft begeleiding aan bedrijfstakpensioenfondsen, pensioenverzekeraars, pensioenadviseurs, accountants, advocaten en natuurlijk werkgevers als het gaat om toepassing en handhaving van de werkingssfeer.

Haalt u onze expertise in huis? Neem dan snel contact op met Robert Wognum (0629 449 828), Harry Bouma (0653 172 462) of Patrick Haga (0683 873 145).