Laatste nieuws

Interessante uitspraak Hof Den Bosch

Interessante uitspraak Hof Den Bosch

Laatste nieuws
Op 7 november jongstleden heeft het Hof in Den Bosch een interessante uitspraak gedaan inzake de werking van bedrijfstakpensioenfondsen en de verplichte aansluiting hierbij. Deze zaak draaide erom of de ondernemer in kwestie moest aansluiten bij het BPF Vervoer of de StiPP. Uit de beide verplichtstellingen werd niet duidelijk bij welke van de twee de onderneming zich moest aanmelden doordat in de samenloopbepaling niet was vastgelegd aan welk criterium moest worden getoetst. De rechter heeft zich in deze op het standunt gesteld dat door het hiaat in de veplichtstellingsbeschikking onduidelijk is waar de werkgever zich moet aanmelden. Dit zorgt voor strijdigheid met de rechtszekerheid en het legaliteitsbeginsel. Tot voor kort werd voor dergelijke kwesties veelal de CAO-norm toegepast. Hiermee wordt bedoeld dat aan de bepaling van het verplichtingsbesluit een uitleg naar objectieve…
Lees meer