Pensioenadviesbureau Noord Holland ontwikkelt zich verder als BPF-specialist

Het onderzoek naar de werking van een CAO of Bedrijfstakpensioenfonds (BPF) op een onderneming blijft voor veel adviseurs een lastig onderwerp. Dit is niet heel vreemd, de materie hieromtrent is vaak complex en ondoorzichtig. Dit maakt het onderzoek naar de werking van CAO en BPF een dankbaar specialisme waar Pensioenadviesbureau Noord Holland steeds verder in groeit.

In 2016 is begonnen met een project waarbij wij betrokken zijn bij het screenen van grofweg 8.800 dossiers. Nu ruim een jaar later zijn de meeste van deze dossiers gescreend. Voor een enkeling geldt dat zij naar alle waarschijnlijkheid over zullen moeten naar een BPF. Door onze goede netwerken zijn wij in staat de overgang zo soepel mogelijk te maken. Onder andere werken wij hierin samen met de diverse pensioenfondsbesturen.

Ons specialisme is in de markt niet onopgemerkt gebleven. In oktober geven wij voor de Onderlinge ‘s-Gravenhage een gastpresentatie over de struikelblokken van het BPF-onderzoek. Daarnaast staan wij in de volgende editie van Zeestraat Pro. Wij bedanken de Onderlinge ‘s-Gravenhage voor het ter beschikking stellen van dit podium. Heeft u een uitnodiging ontvangen van uw districtsmanager, dan raden wij u van harte aan hier op in te gaan. Naast onze presentatie is de hoofdpresentatie gewijd aan de consequenties van de aanpassingen per 1 januari 2018.

Struikelt u ook over het BPF-onderzoek? Neem dan gerust contact met ons op.