ZZP’ers in de Tweede Pijler?

De pensioenonderhandelingen zijn in volle gang. Het is goed om te zien dat ook de ZZP’ers de aandacht krijgen die ze verdienen. De overheid stelt nu namelijk voor om de ZZP’ers toegang te geven tot de tweede pijler. Het grote voordeel van de tweede pijler ten opzichte van derde (lijfrente etc.) is dat de nabestaandenpensioenen eenvoudiger te regelen zijn.

Er is echter al een grote groep ondernemers die al wél gebruik kunnen maken van de tweede pijler, dit zijn de DGA’s. Maar ook zij maken maar mondjesmaat gebruik van de mogelijkheden in de tweede pijler. Dit zal deels te maken hebben met het Pensioen in Eigen Beheer wat kortgeleden werd afgeschaft, maar ik geloof ook zeker dat het te maken heeft met de Wet Medische Keuringen. Heb je een “vlekje”, dan wordt je namelijk al snel niet geaccepteerd of geaccepteerd tegen verzwarende voorwaarden. Persoonlijk vind ik dat pensioen in Nederland meer laagdrempelig moet worden. En voor DGA’s (en straks de ZZP’ers) is het ontbreken van een uitzondering op de WMK naar mijn oordeel een hoge drempel.

PensioenPro – Koolmees: Tweede peiler moet toegankelijk zijn voor ZZP’ers