Nabestaandenpensioen

banner nabestaandenpensioen

Een nabestaandenpensioen wordt altijd verzekerd middels een overlijdensrisicoverzekering. Wat dus voor een overlijdensrisicoverzekering geldt, geldt voor het grootste gedeelte ook voor een nabestaandenpensioen. Hoe komen uw nabestaanden er financieel voor te staan als u er niet meer bent? U heeft ongetwijfeld geregeld dat als u komt te overlijden dat de hypotheek (deels) wordt afgelost. Maar is dat voldoende?

Want als u er niet meer bent moet uw partner misschien wel full time gaan werken om de zaak te bekostigen. Maar dan moeten de kinderen naar de buitenschoolse opvang. Ook geen goedkope aangelegenheid. De kosten gaan daarmee omhoog.

En wat als u een huurwoning heeft? Dat u komt te overlijden is al vervelend genoeg. Moeten uw nabestaanden dan ook nog noodgedwongen verhuizen? Vragen te over om eens goed over na te denken.

Het verschil tussen een overlijdensrisicoverzekeringen en een nabestaandenpensioen? Dat zit hem hierin dat een nabestaandenpensioen beoogd een periodieke uitkering te doen. Een overlijdensrisicoverzekering keert een bedrag ineens uit en daarmee kunnen uw nabestaanden zelf bepalen waar zij het geld voor inzetten.

Zeker weten dat u het voor uw nabestaanden allemaal goed heeft geregeld? Wij nemen u de zorg uit handen. Neem contact op voor meer informatie.