Álle pensioenen gaan omlaag!

Álle pensioenen gaan omlaag!

Laatste nieuws
En dat heeft dan nog niet eens te maken met kortingen! Vanaf 2019 zijn pensioenuitvoerders namelijk verplicht op een andere manier de verwachte pensioenen de communiceren. Een aantal wijzigingen zijn dat er gebruik moet worden gemaakt van de navigatiemetafoor, er gewerkt moet worden een uniforme rekenmethodiek en dat het getoonde pensioen een reëel pensioen moet zijn. Met name in dit laatste zit 'm de pijn. Een pensioen wat je nu namelijk ontvangt is over 20 jaar verhoudingsgewijs veel minder waard. Gaat men op deze manier de pensioenen weer geven, dan is dat voer voor lastige vragen!Lastige vragen voorkomen? Organiseer dan eens een pensioenupdate! Er is immers de laatste tijd veel te doen rondom pensioen en veel werknemers zien door de bomen het bos niet niet meer. Naast de uniforme reken…
Lees meer